Kokemuksia kisälliajasta

Jussi Laurila, veroasiantuntija
vuoden 2011 kisälli

"Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2011 pääaineenani laskentatoimi ja laajana sivuaineena yritysjuridiikka. Opintojen aikana olin vaihdossa Etelä-Koreassa ja Venäjällä.

Kisälli-ohjelmaan hain, koska olin kiinnostunut verotuksesta ja halusin kokea, minkälaista työskentely käytännössä olisi. Hakupäätökseen vaikuttivat PwC:n monipuoliset työmahdollisuudet, ja positiivinen kuva PwC:stä vahvistui hakuprosessin aikana.

Jussi Laurila

Jussi Laurila työskentelee PwC:llä kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen parissa.

Tehtäviä oli harjoittelun aikana laidasta laitaan, enkä koskaan kokenut työtehtäviäni turhauttaviksi. Pääsin mukaan mielenkiintoisiin projekteihin, ja erityisesti kansainväliset projektit olivat antoisia. On myös paljon itsestä kiinni, minkälaisiin toimeksiantoihin kisälliaikana pääsee osallistumaan.

Kisälliajan kokemuksista on ollut suuri hyöty nykyisissä päivittäisissä työtehtävissäni; aloitin PwC:llä vakituisena syyskuussa 2011. Yritysverotuksessa toimeksiannot koostuvat monenlaisista kotimaisen ja kansainvälisen tuloverotuksen projekteista. Yksikään päivä ei ole samanlainen eikä usein tiedä, minkälaisten haasteiden parista itsensä seuraavana työpäivänä löytää!

Arvostan PwC:llä sitä, että omat kiinnostuksen kohteeni otetaan huomioon työtehtäviä suunniteltaessa. PwC tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä oman alueensa lujaksi ammattilaiseksi ja tukee työssä kehittymistä monin eri tavoin. Viihdyn PwC:llä hyvin, ja mukavinta työpaikalla ovat hyvät kollegat sekä välitön, huumorilla höystetty ilmapiiri."