Kokemuksia kisälliajasta

Anssi Puolakka
vuoden 2012 kisälli

"
Päätin hakea Kisälli-ohjelmaan, koska olin kiinnostunut liikkeenjohdon konsultoinnista ja halusin päästä kokeilemaan alaa käytännössä. PwC tarjosi tähän sopivan mahdollisuuden. Kisällijakso ajoittui kevääseen, joten se sopi itselleni myös hyvin. Lisäksi PwC:n Kisälli-ohjelma oli ollut vahvasti esillä kauppakorkeakoulussa, mikä osaltaan laski kynnystä hakea. 
Anssi Puolakka 

Kisälliaikani kesti hieman alle kolme kuukautta, mutta sinä aikana ehdin oppia paljon uutta ja tehdä monipuolisia työtehtäviä. Olin paljon mukana avustamassa erilaisissa projekteissa, muun muassa tulevaisuusselvityksissä. Myös myynnin arviointicaset tulivat kisällijakson aikana tutuiksi. Työtehtäväni projekteissa sisälsivät pääosin tiedon keräämistä, analysointia ja analyysin pohjalta tehtyjen esitysmateriaalien valmistelua. Erään projektin tiimoilta pääsin työskentelemään myös asiakkaan luona.

Mielenkiintoisin asia kisällijakson aikana oli työtehtävien aihepiirien monipuolisuus. Monipuolisten työtehtävien kautta oppi aina jotain uutta, eikä ikinä päässyt pitkästymään. Samalla tehtävien monipuolisuus oli myös haastavin asia, sillä varsinkin kisällijakson alussa sai opetella itselle aivan tuntemattomia asioita. Toisaalta se oli myös jotain, mitä olin kisälliajaltani osannut odottaakin. Ennen harjoitteluani en ollut aivan varma, mitä kaikkea PwC:n liikkeenjohdon konsultointipuoli tekee. Olin kuitenkin vakuuttunut siitä, että jotain aivan uutta pääsisin varmasti tekemään.

Harjoitteluni Kisälli-ohjelmassa vahvisti ajatusta, että asiantuntijana toimiminen voisi olla yksi potentiaalinen urapolku itselleni tulevaisuudessa. Suosittelen Kisälli-ohjelmaa vahvasti, sillä PwC:llä on hyvät oppimismahdollisuudet ja mahtavat työkaverit."