Digitaalinen turvallisuus

Kun yrityksesi tuotteiden ja palveluiden turvallisuus ja tietosuoja ovat hallinnassa, asiakkaiden luottamus yritystäsi kohtaan vahvistuu, asiakaskokemus kehittyy ja toimintaedellytykset organisaation liiketoiminnalle ja sen kasvulle ovat vahvat. Tunnistatko toimintaympäristösi uhkien lisäksi myös mahdollisuudet? Katso alta miten voit saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet digitaalisen turvallisuuden avulla:


Ajankohtaista

Oletko valmistaunut EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättymiseen?
Jaa

EU:n tietosuoja-asetus

Oletko valmistaunut EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättymiseen?

EU:n tietosuoja-asetus, eli GDPR, tuli voimaan 25.5.2016 kahden vuoden siirtymäajalla. Asetus koskee kaikkea EU-kansalaisten henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita ja yrityksiä. Asetuksen myötä seuraamusjärjestelmä ankaroituu: tietosuojasanktiot voivat nousta jopa 20 miljoonaan euroon tai 4 %:iin yrityksen tai organisaation globaalista liikevaihdosta. Uusi sääntely voi aina olla myös mahdollisuus: me autamme rakentamaan ja varmistamaan vaatimustenmukaisuuden liiketoiminta- tai tavoitelähtöisesti.

Sertifiointi- ja varmennuslausumapalvelut

Miten hallitset yhä monimutkaisempaa toimintaympäristöä ja vakuutat sidosryhmät turvallisuustoimenpiteiden asianmukaisuudesta?

Tarjoamme monipuolisia ISO/IEC-standardien sertifiointipalveluita ammattitaitoisen asiantuntijaverkostomme avulla. Kansainvälisesti tunnetut standardit varmistavat turvatoimenpiteiden yhteensopivuuden, kasvattavat asiakasluottamusta ja tuovat jopa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Autamme saavuttamaan mm. ISO/IEC 27001:2013 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, ISO/IEC 22301:2013 liiketoiminnan jatkuvuuden, ISO/IEC 27018:2014 pilvipalveluiden tietosuojan ja ISO/IEC 9001:2008 laadunhallinnan sertifioinnit oman sertifiointilaitoksemme välityksellä. Lisäksi teemme asiakkaillemme ISAE 3402 -raportointia.

Miten hallitset yhä monimutkaisempaa toimintaympäristöä ja vakuutat ja sidosryhmät turvallisuustoimenpiteiden asianmukaisuudesta?
Jaa
PwC auttaa yritystäsi turvallisuusvaatimusten arvioinnissa ja kehittämisessä.
Jaa

Turvallisuusjohtamisen kyvykkyydet ja benchmarking

Onko turvallisuuden johtaminen yrityksessäsi riittävällä tasolla ja miten se asemoituu verrattuna kilpailijoihin?

Hallitseeko yrityksesi tai organisaatiosi digitaalisen toimintaympäristön ulkoisia uhkia yhtä hyvin kuin sisäisiä? Entä oletteko huomioineet toimittajaverkostosta aiheutuvat uhat riittävän hyvin? Autamme asiakkaitamme tunnistamaan turvallisuuden johtamisen ja hallinnan nykytilan sekä kohdentamaan tarvittavat kehitystoimet oikein. Vertailemme myös turvallisuusjohtamista ja -hallintaa toimialan kansainvälistä verrokkiryhmää vasten. 

Game of Threats – tietoturva kuntoon pelaamalla

Tiedätkö miten reagoida, kun yrityksesi joutuu tietomurron tai tietoturvahyökkäyksen kohteeksi? Kuinka selvitetään mitä on tapahtunut, miten asiasta tiedotetaan ja kuka tekee päätökset? Miten kumppaneihin saadaan yhteys ja voidaanko budjetista poiketa?

Game of Threats -kyberturvallisuuspeli simuloi tilannetta, josta yrityksen johdon täytyy selviytyä kyberhyökkäyksen sattuessa. Simulaatio auttaa pelaajia tiedostamaan, mikä heidän tietämyksensä on tietoturvan haasteista, erityyppisistä hyökkäyksistä sekä omasta valmiudestaan reagoida mahdollisiin hyökkäyksiin.

Game of Threats -kyberturvallisuuspeli simuloi kyberhyökkäystä.
Facebook


Miksi PwC?

Me emme tee turvallisuutta vain turvallisuuden vuoksi, vaan haluamme lisätä yrityksesi arvoa. Tiedämme, että asiakasluottamus on yksi yrityksen tärkeimpiä voimavaroja ja se pitää ansaita joka päivä, jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Uskomme, että tekemällä asiat oikein ja liiketoimintalähtöisesti vahvistamme yrityksesi brändiä, asiakkaiden luottamusta ja kasvatamme liiketoiminnan arvoa.

Autamme yritystäsi arvioimaan, rakentamaan sekä johtamaan digitaalista turvallisuutta, ymmärtämään verkko- ja kyberuhkia sekä haavoittuvaisuuksia, torjumaan niitä ja toimimaan tehokkaasti mahdollisen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa.

Käytämme asiakastoimeksiannoissamme tukena laajaa osaamistamme aina liikkeenjohdon konsultoinnista globaaleihin resursseihimme. Tarjoamme organisaatiollesi kokonaisvaltaista digitaalisen turvallisuuden palvelua. Lähestymme digitaalista turvallisuutta liiketoiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta, vahvan teknisen osaamisen lisäksi.

 


Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 

Global State of Information Security Survey -tutkimus
Share
Global State of Information Security® Survey

Organisations are proactively negotiating the increasingly dynamic cybersecurity and privacy landscape. More than 10,000 executives told us their plans and future plans to protect digital assets and create business advantages.

Yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäsitykset Suomessa.
Global Economic Crime Survey
Global Economic Crime Survey - Suomea koskevia havaintoja

Pohjoismaalaisten yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat entistä vakavampia; joka kymmennelle organisaatiolle taloudellinen vahinko oli vuonna 2015 jo yli miljoona dollaria.

Esineiden internetin luomat liiketoimintamahdollisuudet.
Luottamus ja esineiden internet
Luottamus ja esineiden internet

IoT (Internet of Things) eli esineiden internet luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintoja. IoT verkottaa kodit ja erilaiset älylaitteet terveysrannekkeista sovelluksiin muuttaen kuluttajien ja yritysten arkea.

Contact us

Jani Arnell
Digital Security Leader
puh. +358 (0)20 787 8844
Lähetä viesti

Carita Mäkinen
Sales
puh. +358 (0)20 787 8407
Lähetä viesti

Ari Suominen
Digital Security Services
puh. +358 (0)20 787 8127
Lähetä viesti

Mikko Toivonen
Digital Security Services
puh. +358 (0)20 787 8483
Lähetä viesti

Patrick Qvick
Digital Privacy Services
puh. +358 (0)20 787 8239
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu