Ulkoistaminen

Ulkoistamisen mittakaava ja rakenteellinen monimutkaisuus ovat lisääntymässä. Aivan ensimmäiset ulkoistamissopimukset olivat pitkän aikavälin kahdenvälisiä sopimuksia. Nykyisin, kun tietotekninen saavutettavuus on suurta, trendi kulkee kohti multi-sourcing-mallia, jossa vastuussa oleva toimittaja toimii hankkijana ja järjestää muut toimittajat, tai jossa ryhmä toimittajia tarjoaa yhdessä joukon palveluita.

 

Miten PwC voi auttaa?

Ulkoistamisen elinkaaren eri vaiheisiin liittyy omat haasteensa. Keskitymme kokonaisuuteen ja tarkastelemme koko sopimuskautta sekä kunkin vaiheen erityiskysymyksiä. Voimme auttaa

  • tunnistamaan ulkoistettavat toiminnot ja laatimaan konkreettisen esimerkin, jonka pohjalta johto voi päättää, kannattaako ulkoistusta ja kumppanivalintaa lähteä suunnittelemaan tarkemmin
  • määrittelemään yksityiskohtaisen työnjaon ja vastuut palveluntuottajan ja asiakkaan välillä
  • määrittelemään tarvittavan oman osaamisen ja resurssitarpeen ulkoistetun palvelun hallintaan sekä tarvittavat muutokset omaan organisoitumiseen siirryttäessä ulkoistetun palvelun käyttöön
  • määrittämään vaatimukset ja arvioimaan potentiaaliset toimittajat
  • neuvottelemaan oikeista ehdoista
  • laatimaan keskeiset asiat huomioivat sopimukset, jotka kattavat aineettoman omaisuuden jakamisen, kriteerit suoritukselle sekä laiminlyönnistä seuraavat sakot
  • arvioimaan vaikutusta työntekijöihin, suunnittelemaan toimintatapa- ja henkilöstömuutoksen läpiviennin yksityiskohdat
  • toteuttamaan palvelun käyttöönoton sekä tekemään vaaditut muutokset prosesseihin, tietojärjestelmiin, juridisiin rakenteisiin, verojärjestelyihin ja organisaatioon sekä tiedottamaan työntekijöille heidän työympäristöönsä liittyvistä muutoksista
  • hallinnoimaan poliittisia, lainsäädäntöä koskevia ja operatiivisia riskejä liittyen kumppaniin, ulkoistettaviin toimintoihin tai maiden paikallisiin säädöksiin
  • tarkastamaan ja hallinnoimaan olemassa olevia sopimuksia ja ratkaisemaan erimielisyyksiä.