Tietohallinnon kehittäminen

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset tukea esimerkiksi seuraavilla alueilla: 

 • Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantaminen riskeeraamatta liiketoiminnan jatkuvuutta
 • Kustannusten hallinta ja muuttaminen kiinteistä muuttuviksi kustannuksiksi
 • Toimittajien ja niihin liittyvien riskien hallinta
 • Projektiportfolion kannattavuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen
 • Toimintaa ja tavoitteita tukeva johtamis- ja ohjausmalli.

Miten PwC voi auttaa?

 • Organisaatiomallien, prosessien ja palvelujen suunnittelu
 • Riskianalyysit ja riskienhallinnan käytäntöjen kehittäminen sekä tietoturva- ja jatkuvuussuunnittelu
 • Uudelleenkilpailutukset, sopimusneuvonta ja kustannussäästökartoitukset
 • Toimittajavalinta ja -hallintakäytäntöjen kehittäminen
 • Projektin ja portfolion hallintakäytäntöjen kehittäminen, liiketoimintaperusteiden määritys ja bisnes case -laskelmat, hyötyjen varmistamisen käytännöt
 • Johtamis- ja hallintamallin (Management & Governance) suunnittelu.