Palvelukeskukset

Palvelukeskukset ovat keino ajaa laadullisia ja taloudellisia hyötyjä. Palvelukeskusratkaisun ajureina voivat olla liiketoimintamallin muutos (esim. päämies, principal-mallin käyttöönotto), yritysjärjestelyt, tarve parantaa toiminnan laatua, kustannustason alentaminen tai kontrollin ja läpinäkyvyyden parantaminen.

Operatiiviset kustannussäästöt palvelukeskuksen toteuttamisesta ovat tyypillisesti 20–50 %:n luokkaa, riippuen yrityksen lähtötilanteesta ja annetuista palvelukeskusmallin reunaehdoista. Yritysten paine tehostaa toimintojaan haastaa uudelleenarvioimaan myös jo perustettujen palvelukeskusten sijaintia ja prosesseja.

 

Miten PwC voi auttaa?

Palvelukeskuksen käyttöönotto on tyypillisesti 6–18 kuukautta kestävä hanke, jonka aikana liiketoiminta- ja maayhtiöissä hajallaan olevat toiminnot siirretään palvelukeskuksen hoidettavaksi. Voimme auttaa

 • määrittelemään toteuttamiskelpoisen palvelukeskusstrategian sekä laatimaan konkreettisen esimerkin, jonka perusteella johto voi tehdä päätöksen jatkamisesta
 • suunnittelemaan konseptin, joka yrityksen rakenne, liiketoimintamalli sekä tiedossa olevat tulevat muutokset huomioiden voidaan toteuttaa
 • analysoimaan ja valitsemaan yrityksen kriteeristöön parhaiten sopivan fyysisen sijaintipaikan palvelukeskukselle sekä anomaan mahdolliset saatavilla olevat tuet
 • suunnittelemaan yksityiskohtaisesti palvelukeskuksen juridisen rakenteen, ohjaus-, johtamis- ja palvelumallin, organisaation, tietojärjestelmät sekä prosessit
 • laatimaan yksityiskohtaisen toteutus- ja siirtosuunnitelman
 • arvioimaan vaikutuksia nykyiseen toimintamalliin ja henkilöstöön sekä laatimaan yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman mahdollisten riskien välttämiseksi
 • rakentamaan palvelukeskuksen halutussa sijaintipaikassa sekä valitsemaan ja hallinnoimaan tarvittavia muita paikallisia kumppaneita (tilat ja infrastruktuuri, rekrytoinnit, paikalliset viranomaiset, jne.)
 • laatimaan yksikkökohtaiset siirto-, vaikutus- ja muutossuunnitelmat
 • siirtämään toiminnot maista ja liiketoiminnoista palvelukeskukseen
 • optimoimaan maihin ja liiketoimintoihin jäävät rakenteet sekä varmistamaan suunnitelman toteutumisen
 • arvioimaan olemassa olevan palvelukeskuksen liiketoiminnallisia hyötyjä
 • tehostamaan ja laajentamaan palvelukeskuksen palveluja
 • tukemaan palvelukeskuksen sijaintia ja omistusta koskevissa järjestelyissä.