Liiketoimintosovelluksien ja tiedonhallinnan kehittäminen

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset tukea esimerkiksi seuraavilla alueilla: 

 • Investointitarpeen tunnistaminen ja arviointi
 • Investointiperusteiden määrittäminen ja todentaminen
 • Yritysarkkitehtuurin hallinta kokonaisuutena, huomioiden rakenteet, prosessit,  järjestelmät, tieto ja teknologiat
 • Kehityspolkujen määritys ja suunnittelu
 • Tarpeeseen soveltuvimpien järjestelmien ja toimittajien valinta
 • Käyttöönoton suunnittelu ja onnistunut toteutus
 • Hallussa olevan datan asianmukainen hallinta ja muuttaminen edelleen toiminnan johtamista ja kehittämistä palvelevaksi tiedoksi

Miten PwC voi auttaa?

 • Sovellusten nykytilan arvioinnit, kehitystarpeen  ja sovellusstrategioiden määrittäminen
 • Järjestelmä- ja toimittajavalinnat sekä sopimusneuvottelujen tuki
 • Käyttöönottoprojektien tuki sisältäen projektinhallintaan, laadunvarmistukseen, riskienhallintaan, muutoshallintaan ja hyötyjen varmistamiseen liittyvät tehtävät
 • Järjestelmäkonsultointi
 • Tietoarkkitehtuurimääritykset, tietomallien ja -virtojen suunnittelut sekä Master datan hallinnan kehittäminen
 • Liiketoimintatiedon analysointi ja oikeellisuuden varmistaminen sekä vastaavien toimintojen kehittäminen