Veroneuvontapalvelumme julkiselle sektorille

Kunnille ja kuntayhtymille tarjoamme

 • kuntakohtaista räätälöityä arvonlisäverokoulutusta
 • konsultointa ja suunnittelua mm. seuraavilla arvolisäverotuksen osa-alueilla:
  • kiinteistöt ja rakentaminen, esim. teollistamissopimukset, elinkaarimallihankkeet, vuokraustoiminta, rakennuttaminen
  • EU-rahoitus
  • kansainväliset hankinnat
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sekä sosiaalipalvelujen ulkoistaminen
  • toiminnan säätiöittäminen
  • ostopalvelut/vähennysoikeus/kuntapalautusoikeus/laskennallinen palautusoikeus
  • oman käytön verotustilanteet kunnilla
  • kuntien ja kuntayhtymien yhteistyösopimukset ja sisäiset veloitukset.

Valtiolle ja valtion tilivirastoille tarjoamme

 • konsultointia ja suunnittelua mm. seuraavilla arvonlisäverotuksen osa-alueilla:
  • tiliviraston asema arvonlisäverovelvollisena
  • EU-rahoitus
  • ostojen arvonlisäverotus tilivirastossa
  • kansainvälinen myynti, ostot ja projektit
  • toimintojen muuttaminen liikelaitokseksi tai yksityistäminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!