Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointipalvelumme

Olemme käytettävissäsi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa. Arviointipalvelujen tarkoituksena on tuottaa organisaation johdolle informaatiota kehittämisen työkaluiksi ja antaa pohjaa talousarvioasetuksen mukaisen arviointi- ja vahvistuslausuman antamiselle.

Ota meihin yhteyttä, kun organisaatiosi tarvitsee apua esimerkiksi seuraavien osa-alueiden arvioinnissa ja kehittämisessä:

  • riskienhallintaprosessit
  • valvontaprosessit
  • johtamisprosessit
  • hallintoprosessit
  • tehokkuus.

 

COSO ERM -viitekehys

Valtionhallinnossa käytettäväksi suositeltu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko perustuu rakenteeltaan ns. COSO ERM* -viitekehykseen. Olemme olleet mukana laatimassa COSO ERM -viitekehystä, joten meillä on syvällinen asiantuntemus viitekehyksen eri osa-alueiden sisällöstä ja sen käyttöönotosta.


* The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management