Juha Huuskosesta PwC Julkistarkastus Oy:n toimitusjohtaja

PwC Julkistarkastus Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.8.2012 alkaen nimitetty JHTT- ja KHT-tilintarkastaja Juha Huuskonen. Huuskonen on toiminut tilitarkastajana 12 vuotta ja tullut PwC:n palvelukseen vuonna 2005.

”Kokonaisuutena julkishallinto ja erityisesti kunnat ovat voimakkaiden muutospaineiden keskellä”, Huuskonen toteaa. Hänen mukaansa muuttuvien palvelutarpeiden tunnistaminen onkin juuri nyt ajankohtaista. ”Uskon, että PwC:llä on laajan palveluvalikoiman ja vahvan asiantuntijaverkon avulla hyvät lähtökohdat toimia julkishallinnon organisaatioiden muutoskumppanina.”

Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2007 toiminut JHTT, KHT Outi Koskinen jatkaa yhtiön palveluksessa tilintarkastajana ja osakkaana.

Lue lisää tarjoamistamme tilintarkastuspalveluista julkiselle sektorille!