EU-hankkeet

 • Aalto-yliopiston projektitarkastukset 2010– (mm. puiteohjelmat, ensimmäisen tason valvonta, Interreg, Tekes)
 • Stakes, hankkeiden (mm. ESR-hankkeet) tilintarkastukset vuodesta 2003–2004, noin 15 projektia/vuosi
 • Varsinais-Suomen liitto, EAKR-osarahoitteisten projektien otantatarkastukset vuosina 2003–2007, n. 12 projektia/vuosi
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ESR- ja EAKR-projektit vuosina 2003–2004, 10–15 projektia/vuosi
 • Helsingin yliopisto, VI puiteohjelman hankkeet 2004–2012, n. 40 projektia/vuosi
 • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen V puiteohjelman hankkeiden tilintarkastukset 2003–2004, noin 20 projektia/vuosi
 • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VI puiteohjelman ja Phare-hankkeiden tilintarkastukset 2004–2009, 40–100 projektia/vuosi
 • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VII puiteohjelma vuodesta 2009
 • Suomen ympäristökeskus, V ja VI puiteohjelman sekä Interreg- ja Life-hankkeet 2005–2007, noin 20 hanketta/vuosi
 • Tecnomedicum Helsinki, Intereg IIIC EU-hanke, 2004–2007
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, EU-hankkeet 2005–2013 (mm. puiteohjelmat ja ensimmäisen tason valvonta)
 • Etelä-Suomen Lääninhallitus, Join-in-projekti 2005–
 • Säteilyturvakeskus 2004–, noin 10 projektia/vuosi. (mm. Phare- ja Twinning-hankkeita)
 • Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Siikalahden arvokkaan lintujärven suojelu ja hoito, LIFE00NAT/FIN/7061
 • Metsähallitus, Metsä-Life (koko maa), Boreaalisten metsien ja puustoisten soiden ennallistaminen, Life03 NAT/FIN/000034
 • Tampereen kaupunki, yhteissuunnittelu Tampereen haja-asutusalueiden kehittämiskeinona, LIFE97ENV/FIN/000331
 • Euroopan yhteisöjen komissio: ESR-hankkeiden sulkemistarkastus kaudelta 1995–1999 (ESF Closure Audit 1995–1999) Suomen osalta, 2006
 • Uudenmaan Ympäristökeskus: Lintulahdet Life-hanke 2003–2007.
   

Takaisin julkisen sektorin tilintarkastus -sivulle