Arviointipalvelumme osa-alueet julkisella sektorilla

Arviointipalvelumme jakaantuvat seuraaviin osa-alueisiin: hankearvioinnit, instituutioiden arvioinnit, kehittämistoiminnan arvioinnit sekä toimintapolitiikan ja lainsäädännön vaikutusten arvioinnit.

Hankearvioinnit

Hankearvioinnit-nimitystä käytämme sekä ohjelmien että projektien arvioinnista. Näihin arviointeihin sisältyvät niin ennakkoarvioinnit ja projektisuunnitelmien arvioinnit kuin ohjelmien loppuarvioinnit ja tiettyyn teema-alueeseen keskittyvät selvitykset. Arvioinnit voidaan toteuttaa myös jatkuvana projektin aikaisena arviointina, johon sisältyy seurannan tuki ja projektin jatkuva kehittäminen.

Instituutioiden arvioinnit

Instituutioiden arvioinnit antavat tietoa organisaation kehittämisen pohjaksi. Instituutioarviointien perusteella teemme konkreettisia kehittämissuunnitelmia niin organisaatioiden rakenteiden, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi. Erityisosaamisalueisiimme kuuluvat esimerkiksi yhteiskuntavastuuseen liittyvät arvioinnit ja selvitykset. Instituutioiden arvioinnit sisältävät mm.

  • organisaatioiden tai yksiköiden toiminnan kokonaisuuden arviointeja. Näissä arvioinneissa lähtökohtamme on monipuolinen arviointimenetelmien ja -viitekehysten tunteminen. Arvioinnin lähestymistavat räätälöidään erikseen asiakkaan tarpeisiin. Yleisiä käyttämiämme viitekehyksiä ovat mm. EFQM, CAF ja COSO ERM.
  • Toiminnan osa-alueiden arvioinnissa korostuu jonkin tietyn teeman, kuten henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, IT-strategian tai yksittäisten prosessien arviointi.

Kehittämistoiminnan arvioinnit

Kehittämistoiminnan arvioinnit ovat yleistyneet viime vuosina. Olemme kehittäneet metodologiset lähestymistavat sekä organisaatioiden kehittämis- että muutoshankkeiden arviointiin.

  • Organisaatioiden kehittämishankkeiden arvioinnissa korostuvat tavoitteiden, valittujen menetelmien, toteutuksen ja toteutusta tukevien rakenteiden ja toimenpiteiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Kehittämishankkeiden arviointiin olemme kehittäneet uudenlaisia menetelmällisiä lähestymistapoja.
  • Organisaatiomuutosten ja muutosprosessien arvioinnissa yhdistyy laaja-alainen arviointiosaamisemme muutosten hallintaan ja johtamiseen sekä organisaatioiden kehittämiseen liittyvä erityisosaamiseemme. Organisaatiomuutosten ja muutosprosessien arviointi on erittäin ajankohtaista julkisella sektorilla ja edellyttää laajaa metodologista työkalupakkia.

Toimintapolitiikan ja lainsäädännön vaikutusten arvioinnit

Toimintapolitiikan ja lainsäädännön vaikutusten arvioinnit (ns. policy-analyysit) voivat kohdistua suunniteltujen politiikkavaihtoehtojen ennakkoarviointiin tai jo toteutettujen lainsäädäntöuudistusten arviointiin. Erityisosaamisalueisiimme kuuluvat muun muassa lainsäädännön taloudellisten vaikutusten ja yritysvaikutusten arviointi sekä omistajapoliittiset analyysit.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!