Women in Work Index

Naisten asema pohjoismaisessa työelämässä on vahva, selviää PwC:n Women in Work -indeksistä. Kärkipaikkaa pitää Norja, kakkosena on Tanska ja kolmosena Ruotsi. Uusi-Seelanti on nelosena ennen Suomea.

Indeksissä on mukana 27 OECD-maata ja ne rankataan viiden naisten taloudellista asemaa mittaavan indikaattorin avulla: palkkojen tasa-arvoisuus, naisten osuus työelämässä absoluuttisesti ja suhteellisesti, naisten työttömyysaste sekä naisten osuus kokopäivätyötä tekevistä.

PwC:n Women in Work -indeksi
 

Kärkikolmikko on pysynyt samana vuodesta 2000, josta asti indeksiä on laskettu. Suomen sijoitus on pysynyt tänä aikana samana. Suomi on indeksissä ykköspaikalla, kun katsotaan miesten ja naisten osuutta työvoimasta: eroa on miesten hyväksi vain 4 %, kun esimerkiksi Norjassa se on 5 % ja Britanniassa 12 %.

Norjan johto perustuu naisten matalaan työttömyysasteeseen ja pieniin palkkaeroihin. Norjassa palkkaero on miesten hyväksi 6 %, kun Suomessa se on 19 % (20 % vuonna 2000)*.

Talouskriisi näkyy Etelä-Euroopan sijoituksissa; Portugalissa (sijoitus 14.), Espanjassa (23.) ja Kreikassa (26.) palkkaerot ovat kasvaneet ja naisten työttömyys on lisääntynyt yleisen heikon taloudellisen tilanteen myötä.

Mukana olevilla Aasian mailla on vielä tehtävää saavuttaakseen muiden OECD-maiden tason. Vaikka kehitystä on tapahtunut, isot palkkaerot ja työelämässä olevien naisten pieni osuus pitävät maat listan peräpäässä.

Alankomaat ja Irlanti ovat listan parhaat nousijat. Maiden nousu selittyy suurelta osin palkkaerojen kaventumisella.

* Norjan luku perustuu vuoden 2012 tietoihin, Suomen tiedot ovat vuodelta 2011. Katso tarkemmat tiedot tästä.