Taxing the cloud: A foggy endeavour

PwC:n vuosittaisessa CEO Surveyssä yritysjohto piti pilvipalveluita ja teollista internetiä yhtenä merkittävimmistä liiketoiminnan teknologisista ajureista. Uusi teknologia globaalissa liiketoiminnassa aiheuttaa uusia haasteita myös verotuksessa. Tuloverotuksen kiinteän toimipaikan arviointi, siirtohinnan arvonmuodostumisen arviointi ja arvonlisäverotuksen myyntipaikan määrittely on tehtävä uudessa ympäristössä huolella, ettei joudu myrskypilven allle.