Risk in review study 2016

 

Risk in review - Going the distance

Risk in review – Going the distance -julkaisussamme puntaroidaan riskiketteryyden (risk agility) ja riskikimmoisuuden (risk resiliency) vaikutusta liiketoiminnan menestykseen. Riskiketteryydellä tarkoitetaan yhtiön kykyä sopeuttaa riskienhallintaviitekehystään vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin. Riskikimmoisuus on yhtä kuin yhtiön kyky kestää liiketoiminnan häiriöitä tukenaan prosessit, kontrollit, työkalut ja tekniikat sekä yrityskulttuuri ja vahva brändi.

Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 1 700 johtajaa 23 toimialalta ympäri maailman. Vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan yrityksensä riskienhallinnan kapasiteettia ja prosesseja. Vastaukset pisteytettiin ja yritykset sijoitettiin riskiketteryyttä ja -kimmoisuutta kuvaavaan matriisiin. Vastaajayrityksistä 36 %:n katsotaan olevan hyviä suoriutujia, joiden riskiketterät ja riskikimmoisat strategiat mahdollistavat suuremman joustavuuden kuin vertailuryhmissä – lähes kaikilla mittareilla.

Tulokset osoittavat, että riskiketterät yritykset voivat todennäköisemmin odottaa merkittävää liikevaihdon ja liikevoiton kasvua kuin yhtiöt, jotka eivät ole ketteriä riskienhallinnassa. Riskiketteryys tosin auttaa vain jonkin matkaa: yhtiöt, jotka tasapainottavat riskiketteryyttä ja riskikimmoisuutta, menestyvät pidemmällä aikavälillä muita todennäköisemmin.

Lue tuloksista lisää globaalilta tutkimussivulta, josta löydät mm. poimintoja kyselyyn vastanneiden johtajien haastatteluista ja PwC:n asiantuntijoiden näkemyksiä menestyksekkäästä riskienhallinnasta.

 

Contact us

Saija Suonpää
Governance, Risk and Compliance
puh. +358 (0)20 787 7756
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu