Risk in Review 2014

Re-evaluating how your company addresses risk 

Vuosittaisessa Risk in Review -tutkimuksessamme kysyimme johdon näkemyksiä mm. seuraaviin aiheisiin:

  • Mitkä sisäiset ja ulkoiset muutosvoimat vaikuttavat liiketoimintaanne eniten seuraavien 18 kuukauden aikana?
  • Miten riskienhallintastrategiaa aiotaan päivittää tulevien muutosten varalta?
  • Mitkä resurssien tai valmiuksien puutteet vaikuttavat riskienhallintastrategiaan, ja miten puutteita aiotaan paikata?

Vaikka useimmat vastaajat kertoivat pystyneensä viimeisen vuoden aikana kehittämään riskienhallintaansa ja siihen liittyvää osaamista ja kilpailukykyä, tutkimus osoittaa, että riskienhallinnan kehittäminen on edelleen korkealla organisaatioiden prioriteettilistalla.

Kolme osa-aluetta, joiden uskotaan vaikuttavan omaan toimintaan eniten:

  1. Teknologinen muutos ja tietotekniikkaan liittyvät riskit
  2. Asiakkaiden nopeasti muuttuvat tarpeet
  3. Lisääntynyt ja monimutkaistunut sääntely.

Saatujen vastausten perusteella julkaisussa on määritelty kolme riskienhallinnan kypsyystasoa sekä alueet, jotka organisaatioiden on tunnistettava voidakseen päästä ylemmälle tasolle.

Kysely toteutettiin syksyllä 2013 ja siihen vastasi 1 940 yritysjohtajaa 37 maasta. Vastaajat edustivat seuraavia toimialoja: pankki- ja rahoitus, terveydenhuolto, vähittäis- ja kulutustavarakauppa, valmistava teollisuus, teknologia, kommunikaatio, viihde sekä julkinen sektori.