Real Estate 2020: Building the future

Real Estate 2020 – Building the Future -julkaisussa esitellään kiinteistöalan toimintaympäristöön vaikuttavia tulevia muutoksia ja selvitetään, miten alan toimijat voivat varautua muutoksiin ja kääntää tulevat haasteet kilpailuedukseen.

Poimintoja ennusteista:

  • Vuoteen 2020 mennessä sijoitusmielessä houkuttelevien kiinteistöjen määrä on kasvanut yli 55 % vuoteen 2012 verrattuna.
  • Vuoteen 2025 mennessä kehittyvät markkinat hallitsevat 60 % globaalista rakennustoiminnasta.
  • Vuoteen 2025 mennessä maailmassa on 37 "megakaupunkia" nykyisen 23:n sijaan. Niistä 12 sijaitsee kehittyvissä maissa.
  • Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaita ihmisiä on ensimmäistä kertaa enemmän kuin alle 15-vuotiaita.
  • Nopeasti kasvavat kaupungit tarjoavat nykyistä laajemman valikoiman riskisijoitus- ja tuottomahdollisuuksia.
  • Teknologiainnovaatiot ja vastuullisuus tuottavat sijoituksille eniten arvoa.
  • Yhteistyö julkishallinnon kanssa on yhä tärkeämpää.
  • Huomioonotettavat riskit ovat entistä laaja-alaisempia. Näitä ovat erityisesti ilmastonmuutos, kulutuskäyttäytymisen muutokset ja poliittiset riskit.