Global Family Business Survey 2012

PwC:n perheyritystutkimus 2012

Perheyritystutkimus (Family Business Survey) on PwC:n joka toinen vuosi tekemä tutkimus, joka tarjoaa vertailutietoa erityyppisistä perheyritysten liiketoimintaan vaikuttavista asioista. Vuoden 2012 tutkimus toteutettiin kesällä 2012, ja siihen haastateltiin puhelimitse lähes 2 000 perheyritysten omistajaa yli 30 maassa. Suomesta tutkimukseen osallistui 50 perheyritysten omistajaa ja johtajaa.

Selvityksessä tutkittiin, miten perheyritykset selviytyvät taloudellisesta laskusuhdanteesta, mikä on haasteellista heidän toiminnalleen ja kuinka perheyrityksissä on varauduttu tulevaisuuteen.

Tutustu keskeisiin tuloksiin alla olevia otsikoita klikkaamalla.

Suomalaisyrittäjät uskovat liiketoiminnan kasvuun

Tutkimuksemme mukaan suomalaiset perheyritykset selvisivät hyvin vuodesta 2011. Vaikka epävarmuus talouden yleisestä suunnasta on pysynyt korkealla vuoden 2011 jälkipuoliskolta lähtien, useat tutkimukseen haastatellut ennustivat yritystensä liikevaihdon kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana.

Vielä viime vuonna Suomen talous kasvoi kohtuullista vauhtia. Talouden hyvä vire näkyi samansuuntaisena kehityksenä perheyritysten tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvussa. Peräti 70 prosenttia suomalaisista vastaajista raportoi, että heidän yhtiöidensä tuotteiden ja palveluiden myynti on kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana.
 
 
 
 

Osaajien puute huolestuttaa

Haastateltujen suomalaisyrittäjien mukaan yrityksen toimintaan ja kasvuun vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia asioita sekä lähitulevaisuuden haasteita ovat osaavan henkilöstön rekrytointi, yleinen taloudellinen tilanne ja tarve jatkuvaan innovointiin.

 
 
 
 

Sukupolvenvaihdokset lisääntyvät

Globaalisti verrattuna Suomessa kyselyyn vastanneista merkittävä määrä, 80 prosenttia, on toisen sukupolven tai sitä vanhempia yrityksiä, kun taas globaalilla tasolla vastaava luku on 66 prosenttia. Lähivuosina Suomessa on odotettavissa huomattava määrä sukupolvenvaihdoksia suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, ja 50 prosenttia yrityksistä odottaakin omistuksen vaihtuvan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Pääsääntöisesti toiminnan jatkajan odotetaan löytyvän perheen seuraavasta sukupolvesta.

 
 
 
 

Sääntely ja julkisen vallan kannustimet perheyritysten pysyviä huolia

Sääntely, julkisen vallan kannustimet ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat perheyritysten pysyviä huolia. Kysyimme haastateltavilta, miten he kokevat valtion roolin perheyritysten tukijana sekä perheyritysten yhteiskunnallisen roolin yleisesti. Yli puolet haastateltavista vastasi toivovansa helpotusta perheyritysten rahoituksen järjestämiseen. Useat toivoivat valtion tekevan enemmän huomioidakseen perheyritysten tärkeyden yhteiskunnalle.

Monet kokevat Suomen verotuskäytännön epäreiluksi perheyrityksiä kohtaan. Etenkin perheyritysten menestymisen verotus koetaan tiukemmaksi kuin muiden yritysten, ja yritystoiminnan jatkaminen sekä toiminnan kasvattaminen on tehty perheyrityksille vaikeaksi ja kalliiksi. Jotkut haastateltavista nostivat esiin Ruotsin ja Viron perheyrityksille suotuisammat verotuskäytännöt.