Monitoring 2016 Survey

Monitoring 2016 -selvitys on pääasiallisesti kohdennettu suomalaisille listayhtiöille. Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan. Sinulla on nyt tuhannen taalan paikka benchmarkata omat monitorointiin liittyvät prosessisi! 

Vastaa kyselyyn tästä / Access the survey here. Vastaaminen kestää 10–15 minuuttia.

 

Keskeinen sisältö

Kysely koostuu neljästä pääkategoriasta:

  • taustat ja vastaajayrityksen profiili
  • sisäisen valvonnan kypsyystaso
  • monitorointiprosessit
  • tulevaisuuden tarpeet sisäisen valvonnan ja monitoroinnin kehittämiselle. 

Kyselyssä keskitytään monitoroinnin eri tyyppeihin sekä niihin liittyviin rooleihin ja vastuisiin. 

Kenen kannattaa osallistua? 

Päätavoitteemme on selvittää suomalaisten listayhtiöiden monitorointiprosesseja sekä tulevien vuosien trendejä. Kysely sopii myös ei-listatuille suuremmille yhtiölle. Selvitykseen osallistuminen on hyvä mahdollisuus benchmarkata omat monitorointiin liittyvät prosessisi verrokkiyritysten kanssa.