Key trends in human capital 2012 – A global perspective

Euroopan lamaantuneet työmarkkinat ajaneet henkilöstön tuottavuusluvut ennätysalas

PwC:n heinäkuussa 2012 ilmestynyt tutkimusraportti kertoo eurooppalaisten yritysten työntekijöiden tuottavuuslukujen olevan alimmillaan viiteen vuoteen. Tuottavuusluvuissa vuonna 2011 tapahtunutta äkillistä laskua on edeltänyt pitkä tasaisen tuottavuuden kausi vuosina 2006–2010.

Key Trends in Human Capital 2012 -tutkimusraportissa esitetään äkillisen laskun syyksi muutoksia työntekijäkustannuksissa, jotka ovat nousseet vuodesta 2009 jo 16 prosenttia.

Key trends in human capital 2012

Lataa julkaisu Key trends in human capital – A global perspective (pdf 3,3 mb)
Tutkimus selvittää työntekijäkustannusten nousun johtuvan osittain yritysten epävarmoina aikoina vähentämästä rekrytoinnista, joka on johtanut kokeneen ja suhteessa korkeampipalkkaisemman henkilökunnan pysymiseen yritysten palkkalistoilla.

Tutkimukseen kerättiin tietoa yli 2 400 organisaatiosta yli 50 maasta. PwC:n raportissa korostuu myös aasialaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten etumatka eurooppalaisiin kilpailijoihinsa nähden henkilöstön tuottavuudessa.

Taustatietoa raportista

Raportissa hyödynnetään PwC Saratogan keräämää tietoa yli 2 400 organisaatiosta yli 50 maasta. PwC Saratoga on alallaan johtava toimija, joka on erikoistunut etenkin organisaatioiden henkilöstöpääoman mittaamiseen ja vertailuanalyyseihin sekä henkilöstöresurssien ja rahoituksen tuottavuus- ja muutosanalyyseihin. Key Trends in Human Capital 2012 -raporttia varten tehdyssä analyysissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia työkaluja riskien tunnistamiseksi, organisaatioiden parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja mittaamaan työntekijöiden tehokkuutta.