Keskeiset tulokset

Economic Intelligence Unitin (EIU) ja PwC:n julkaisemassa globaalissa kartoituksessa Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making haluttiin selvittää, mitkä ovat tärkeimpiä strategiaan vaikuttavia päätöksiä ja mikä on datan ja analytiikan vaikutus niihin. Tulokset perustuvat 1135 johtajan vastauksiin.

Johtajista enemmistö (94 %) kertoo yritystensä johdon olevan valmiita suurten yrityksen strategista suuntaa koskevien päätösten tekoon, mutta vain noin kolmannes johtajista luotti pääasiallisesti dataan ja analytiikkaan tehdessään viimeksi suurta päätöstä yritykselleen.

Kaikki kartoitukseen osallistuneet johtajat sanoivat päätöksenteon parantamisen ja data-analyysin laadun kehittämisen olevan yritykselleen erittäin tärkeä tavoite seuraavan kahden vuoden aikana.

Tulokset osoittavat, että hyödyntämällä dataa ja analytiikkaa tasapainoisesti voidaan tehdä nopeita ja korkealaatuisia, isoja päätöksiä, jotka tuovat yritykselle kilpailuetua.

 Tutkimuksen pääsivulle