Global wage projections to 2030

PwC UK on syyskuussa 2013 julkaisemassaan raportissa Global wage projections to 2030 arvioinut palkkatason kehittymistä tietyissä kehittyvissä ja kehittyneissä maissa. Suomi ei ollut raportissa mukana.

Raportissa palkkaerojen arvioidaan olennaisesti kaventuvan kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Erityisesti Kiinan palkkatason projisoidaan lähestyvän länsimaista tasoa. Tästä voisi seurata Kiinan kehittymistä enemmän kuluttajamarkkinaksi ja halvan tuotannon siirtymistä muihin maihin, kuten Filippiineille ja Intiaan.

Raportissa korostetaan kuitenkin myös muiden tekijöiden kuin palkkatason vaikutusta maiden kilpailukykyyn. Ease of Doing Business -rankingissa nykyiset halpatuotantomaat eivät ole kärjessä.

Global wage projections to 2030