The 2015 Global Innovation 1000

PwC:n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy&:n julkaisema maailmanlaajuinen 2015 Global Innovation 1000 -tutkimus tarkastelee T&K-investoinneissa mitattuna tuhatta suurinta yritystä. Se analysoi myös globaalien T&K-menojen alueellisia painopisteitä selvittämällä millaisen tutkimus- ja kehitysjalanjäljen jättävät ne 207 yritystä, joiden T&K-menot ovat maailman suurimmat.

Eurooppa on menettänyt aiemman johtoasemansa yritysten tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdealueena Aasialle: Vuonna 2015 kotimaisten ja ulkomaisten yritysten T&K-investoinnit Aasiassa muodostivat 35 % kaikista alueellisista tutkimus- ja kehitysinvestoinnista. Pohjois-Amerikka jäi vertailussa toiselle ja Eurooppa kolmannelle sijalle.

Lataa julkaisu

The 2015 Global Innovation 1000

Innovation’s new world order

Lisää materiaalia, kuten videoita ja infograafeja löydät globaalilta tutkimussivustolta

Voimakas kasvu Kiinassa ja Intiassa on vauhdittanut Aasian nousua tutkimus- ja kehitysinvestointien kärkeen: alueen ulkopuolelta tulevien yritysten investoinnit tutkimus- ja kehityspalveluihin ovat kasvaneet vuosien 2007 ja 2015 välissä Kiinassa 79 % ja Intiassa 116 %. 

T&K-toiminta on siirtynyt Aasiaan yhä voimakkaammin pääasiassa Yhdysvalloista. Tutkimukseen osallistuneiden ammattilaisten mukaan tutkimus- ja kehityspalvelujen siirtyminen esimerkiksi Kiinaan johtuu nopean kasvun markkinoiden, tuotantolaitosten ja avaintoimittajien läheisyydestä sekä alhaisista kehityskustannuksista. 

Tutkimuksen mukaan Euroopan pudotus tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdemaana johtuu sekä eurooppalaisten yritysten omista suhteellisesti laskeneista T&K-investoinneista että siitä, ettei Eurooppa vedä enää muilta alueilta investointeja entiseen malliin. 

Maailman suurimpien T&K-investoijien tekemistä investoinneista 30 % tulee eurooppalaisilta yrityksiltä, kun vuonna 2007 osuus oli 34 %. Samaan aikaan yhdysvaltalaisten yritysten T&K-investointien osuus on noussut 3 prosenttiyksiköllä 45 %:iin. Aasialaisten yritysten investoinnit kattavat 25 % kaikista. 

Eurooppalaiset yritykset kohdistavat itsekin yhä useammin tutkimus- ja kehitystoimintansa Euroopan ulkopuolelle. Erityisesti Ranska ja Saksa johtavat tätä trendiä. Ranska on kasvattanut T&K-menojaan muissa maissa 46 % ja Saksa 76 % vuosien 2007 ja 2015 välillä. 

Tutkimukseen osallistuneiden T&K-ammattilaisten mielestä juuri osaajien saatavuus ja asiakkaiden läheinen sijainti ovatkin tärkeämpiä kuin verohyödyt valittaessa sijaintia T&K-toiminnalle. 

Volkswagen, Samsung ja Intel investoijien kärkeä 

Tutkimus- ja kehitysmenot ovat tutkimuksen kartoittamissa yrityksissä nousseet 5,1 % eli 680 miljardiin dollariin vuonna 2015. Tämä on suurin vuotuinen nousu viimeiseen kolmeen vuoteen ja palauttaa T&K-menot finanssikriisin jälkeen niiden pitkän tähtäimen keskikasvutahtiin; yritysten T&K-investointien kymmenen vuoden kertyvä vuotuinen kasvuprosentti on 5,4 %. 

Maailman suurimmat T&K-investoijat ovat tutkimuksen mukaan Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft, Roche, Google, Amazon, Toyota, Novartis, Johnson & Johnson. Apple nousi ensimmäistä kertaa top 20 -listalle ja sijalle 18. 

Suomesta tuhannen suurimman investoijan listalle ylsi seitsemän Suomessa pääkonttoriaan pitävää yritystä: T&K-investointien suuruusjärjestyksessä yhtiöt ovat Nokia, Wärtsilä, Orion, Stora Enso, Kone, Amer Sports ja Cargotec

Kun kyselyn innovaatioammattilaiset arvioivat maailman innovatiivisimpia yrityksiä, listan kärkeen nimettiin Apple, Google, Tesla, Samsung, Amazon, 3M, General Electric, Microsoft, IBM ja Toyota.

 

Metodologia

Kuten kymmenessä aiemmassa Global Innovation 1000 -tutkimuksessa, PwC:n strategiakonsultointiliiketoiminta Strategy& tunnisti tänä vuonna 1000 listattua yritystä, jotka investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan eniten 30.6.2015 mennessä. Mukaan otettiin vain yrityksiä, jotka ilmoittavat T&K-menonsa julkisesti. Tutkimukseen ei otettu mukaan tytäryhtiöitä, jotka olivat yli 50 %:sesti yhden emoyhtiön omistuksessa tänä ajanjaksona, mikäli niiden tuloksesta kerrottiin emoyhtiön talousraporttien yhteydessä. Global Innovation 1000 -tutkimuksessa kartoitettujen yritysten T&K-menot muodostavat 40 % koko maailmaan kaikista T&K-investoinneista mukaan lukien niin valtiot kuin yritykset. 

Selvittääkseen T&K-menojen alueellisia painopiste-eroja ja sitä, kuinka nämä erot vaikuttavat yksittäisten yritysten tuloksiin, Strategy& otti erityistarkasteluun maailman 100 eniten T&K-menoihin panostavaa yritystä vuonna 2015; kolmelta suurimmalta toimialalta (teknologiateollisuus, terveydenhoito ja autoala) kustakin 50 suurinta T&K-investoijaa, ja lisäksi tietoliikenne- ja ohjelmistoalan 20 suurinta T&K-investoijaa. Otannassa osa yrityksistä lukeutui sekä 100 suurimpaan T&K-investoijaan että toimialansa suurimpiin investoijiin ja lopulliseksi otokseksi muodostui 23 maasta 207 yrityksen joukko, jolla on T&K-toimintaa 2041 yksikössä yli 60 maassa.