19th Annual Global CEO Survey

Miten suomalaiset toimitusjohtajat näkevät tulevaisuuden?

 • 29 %

  suomalaisjohtajista uskoo maailmantalouden kasvun kiihtyvän seuraavan vuoden aikana.

 • 37 %

  suomalaisjohtajista on erittäin luottavaisia oman yrityksensä kasvuun seuraavan vuoden aikana.

 • 29 %

  suomalaisjohtajista aikoo kasvattaa yrityksensä henkilöstömäärää seuraavan vuoden aikana.

 • 43 %

  tutkimukseen vastanneista suomalaisyrityksistä kaavailee ulkomaisia yrityskauppoja.

 

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti nyt toista vuotta peräkkäin, ilmenee PwC:n 19. kansainvälisestä toimitusjohtajatutkimuksesta. Suomalaisjohtajien usko oman maan talouden kasvuun on sitäkin heikompi. Suomalaisjohtajien vastauksista paistaa kuitenkin usko siihen, että oman yrityksen tulevaisuudennäkymien suhteen syvimmästä kuopasta ollaan nousemassa. 

Tutustu tutkimuksen teemoihin

 • Kasvu
 • Henkilöstö
 • Teknologia
 • Valtiojohto
37 %

suomalaisvastaajista uskoo vahvasti oman yrityksen kasvuun kuluvan vuoden aikana.

Kasvu

Toimitusjohtajien usko maailmantalouden kasvun kiihtymiseen on laskenut viime vuodesta kymmenen prosenttiyksikköä 27 %:iin. Suomalaisjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun tippui myös ja on nyt samalla tasolla kansainvälisten kollegoiden kanssa. Maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta toimitusjohtajien usko oman yrityksen kasvuun on yleistä talouden kasvua suurempi: Globaalisti reilu kolmannes (35 %) uskoo erittäin vahvasti oman yrityksen kasvuun. Suomalaisjohtajien luottamus oman yrityksen kasvuun on noussut viime vuodesta jopa 16 prosenttiyksikköä ja on nyt samalla tasolla (37 %) kuin kansainvälisten kollegoiden.

Kasvua haetaan mm. yrityskaupoista: Ulkomaisia yrityskauppoja kaavailee Suomessa yli 40 % toimitusjohtajista – noin 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin globaalisti keskimäärin. Parhaat kasvumahdollisuudet ovat vastaajien mukaan Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa.

Kustannusleikkausohjelmat ovat toimitusjohtajatutkimuksen mukaan kestoteema yrityksissä, mutta tänä vuonna niitä suunnittelee enää noin 60 % suomalaisjohtajista, kun vielä viime vuonna luku oli lähes 90 %.

Suurimmiksi uhiksi kasvulle nähdään mm. geopoliittinen epävarmuus, valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi, kyberturvallisuus ja ylisääntely.

29 %

suomalaisjohtajista suunnittelee yrityksensä henkilöstömäärän kasvattamista.

Henkilöstö

Yritysten sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin tarkoittaa myös muutoksia henkilöstömäärissä. Suomessa henkilöstömäärän lisäämistä suunnittelee 29 % yrityksistä, mikä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Samaan aikaan henkilöstön vähennystarvetta kokee Suomessa 31 % vastaajista, eli rekrytoijia ja irtisanojia on suunnilleen yhtä paljon. Vielä viime vuonna (CEO Survey 2015) suomalaisjohtajat ennakoivat irtisanovansa vuoden aikana noin kaksi kertaa enemmän kuin mitä he suunnittelivat rekrytoivansa.

80 %

suomalaisjohtajista aikoo tulevaisuudessa muuttaa tapaa hyödyntää teknologiaa vastatakseen sidosryhmien odotuksiin.

Teknologia

66 % suomalaisjohtajista näkee datan ja analytiikan hyödyntämisen tuottoisimpana keinona palvella sidosryhmiä. Sosiaalisen median ja kanssakäymisen voimaan uskoo 51 % vastaajista. Asiakashallintajärjestelmän kehittämiseen aikoo panostaa 54 % vastaajista.

60 %

suomalaisjohtajista sanoo, että vakaan ja tehokkaan verojärjestelmän pitäisi olla hallituksen prioriteettien kärkijoukossa.

Odotukset valtiojohdolle

Suomalaisjohtajat pitävät tutkimuksen mukaan yhteiskunnan kannalta tärkeimpänä asiana osaavaa, koulutettua ja joustavaa työvoimaa, minkä tulisi olla hallituksen prioriteettina. Hallituksen prioriteettina tulisi olla myös fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri, korkea työllisyysaste sekä selkeä ja tehokas verojärjestelmä.

Noin kolme neljästä toimitusjohtajasta on sitä mieltä, että vakaa verojärjestelmä on tärkeämpi kuin matala veroaste.

Ota yhteyttä

Contact us

Hannu Suonio
Strategy Consulting
puh. +358 (0)20 787 8552
Lähetä viesti

Seuraa keskustelua

Osallistu tutkimustulosten herättämään keskusteluun Twitterissä.