Kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus 2014

Kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus Suomen tulokset 2014

CEOs share their insights on serving new consumers
1

Luottamus kasvuun on palannut

Lähes puolet suomalaisista toimitusjohtajista uskoo maailmantalouden paranemiseen ja on myös varovaisen optimistinen oman yrityksensä kasvun suhteen. Suomen taloustilanteen kasvuun uskoo kuitenkin vain muutama suuryrityksen johtaja, kun lähes kolmannes arvelee tilanteen vain heikkenevän.

44 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo globaalin talouden parantuvan seuraavan 12 kk aikana

 

Kehittyneiden maiden hidas kasvu huolettaa

Suomalaisjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan enemmän huolissaan kehittyneiden talouksien hitaasta tai jopa negatiivisesta kasvusta oman yrityksensä kasvun kannalta. Oman yrityksen kasvua uhkaavat myös valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi sekä ylisääntely.

Hallituksen tulisi suomalaisjohtajien mielestä varmistaa, että sääntely ja lait ovat selkeitä ja että ne tehdään pitkä aikaväli huomioiden. Yli kaksi kolmannesta suomalaisvastaajista on myös sitä mieltä, että sääntelyä tulisi vähentää. Suomen valtiolta toivotaan toimenpiteitä myös kasvua tukevan innovaatioekosysteemin luomiseksi ja rahoitussektorin vakauttamiseksi. Yli puolet toimitusjohtajista on sitä mieltä, että valtion tulisi luoda työpaikkoja 16–24-vuotiaille nuorille, kun kansainvälisistä johtajakollegoista tätä toivoi vain joka viides.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset uhkaavat kasvua

Oman liiketoiminnan kasvun kannalta suomalaisjohtajat mainitsevat suurimmaksi uhaksi kuluttajien ostotottumusten ja käyttäytymisen muutoksen. Suomalaisista tätä mieltä on lähes kolme neljästä, kun esimerkiksi ruotsalaiskollegoista vain joka neljäs kokee tämän uhaksi.

Suomalaisjohtajat avoimia verotuksen suhteen

Sidosryhmien odotuksiin liittyen suomalaisjohtajille on tutkimuksen mukaan kansainvälisiä kollegoitaan tärkeämpää, että heidän yritystensä koetaan maksavan oikeudenmukaisesti veroja.

Suomalaisjohtajat ovat myös kansainvälisiä kollegoitaan avoimempia verotietojen jakamisen suhteen: 70 % johtajista on sitä mieltä, että veroviranomaisten tulisi voida jakaa vapaasti keräämäänsä tietoa keskenään, kun globaalisti tätä mieltä oli 58 % toimitusjohtajista.

Kustannussäästöt jatkuvat

Suomalaisista toimitusjohtajista yli 40 % näkee suurimmaksi kasvumahdollisuudeksi markkinaosuuden kasvattamisen nykyisillä markkinoilla, kun kansainväliset kollegat uskovat kasvun löytyvän uusista tuote- ja palveluinnovaatioista. Tulevaisuuteen valmistaudutaan myös kustannussäästöhankkeilla, jollaisia aikoo aloittaa neljä viidestä suomalaisjohtajasta.

Tietoa tutkimuksesta

PwC:n seitsemästoista vuosittainen toimitusjohtajatutkimus Global CEO Survey perustuu 1 344 toimitusjohtajan haastatteluun 68 maassa vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana. 44 % vastaajista edustaa yli miljardin liikevaihdon yrityksiä. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 43 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Tutustu kansainvälisiin tutkimustuloksiin

CEO Survey home

Key findings by topic

Industry focus

CEO interviews

 

44%suomalaisista toimitusjohtajista uskoo globaalin talouden parantuvan seuraavan 12 kk aikana

93% suomalaisista toimitusjohtajista pitää tärkeänä, että yrityksen koetaan maksavan veroja oikeudenmukaisesti

Suomalaiset toimitusjohtajat ovat huolissaan kuluttajien osto- ja kulutus- käyttäytymisen muutoksista

53%toimitusjohtajista on sitä mieltä, että valtion tulisi luoda työpaikkoja 16–24-vuotiaille nuorille

 

Haluatko tarkempaa tietoa? Data explorer näyttää tutkimustulokset myös toimialakohtaisesti

Tutustu tutkimustuloksiin

 

Toimitusjohtajan sanoin

"The economy continues to be in different phases in different continents. The development of the economy in Asia looks solid. The economy in the United States is in gradual recovery and improving, and I believe that will continue. But there are also definitely uncertainties in the US. The difficulty is Europe."

Matti Alahuhta toimitusjohtaja KONE

"[An] important megatrend, is the growing importance of environmental requirements. This means that cities will increasingly grow upwards [and] this brings opportunities to us."

Matti Alahuhta toimitusjohtaja KONE

"Our business approach is based on the advantage that we are a truly global company and that we are strong both in the equipment business and the services business."

Matti Alahuhta toimitusjohtaja KONE