Tax strategy and corporate reputation: Building trust and growth

Kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus 2014 – Katse verotukseen

Kansainväliseen 17th Annual Global CEO Survey -tutkimukseemme vastanneista toimitusjohtajista lähes kaksi kolmesta toivoo pikaisia uudistuksia kansainväliseen verojärjestelmään. 70 % kaikista vastaajista uskoo verotuksen vaikutusten uhkaavan yrityksensä kasvua.

Poimintoja tuloksista

 

Tietoa tutkimuksesta

PwC:n seitsemästoista vuosittainen toimitusjohtajatutkimus Global CEO Survey perustuu 1 344 toimitusjohtajan haastatteluun 68 maassa vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana. 44 % vastaajista edustaa yli miljardin liikevaihdon yrityksiä. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 43 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

93%suomalaisista toimitusjohtajista pitää tärkeänä, että heidän yrityksensä koetaan maksavansa oikeudenmukaisesti veroja.

70%kaikista vastaajista pitää kasvavaa verotaakkaa uhkana yrityksensä kasvulle.

 

Haluatko tarkempaa tietoa? Data explorer näyttää tutkimustulokset maa- ja toimialakohtaisesti

Tutustu tuloksiin