Banking Banana Skins 2014

Pankkialan top 5 -riskit

CSFI:n (The Centre for the Study of Financial Innovation) yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttamassa Banking Banana Skins -kyselytutkimuksessa tunnistettiin 28 riskitekijää, jotka uhkaavat pankkisektorin toimintaa. Kyselyn tulokset perustuvat yli 650 pankkialan ammattilaisen ja asiantuntijan vastauksiin. Vastaajien joukossa on pankkialan ammattilaisia, pankkialan sääntelyn parissa työskenteleviä tahoja ja pankkialaa läheisesti työkseen seuraavia vaikuttajia 59 maasta.

Sääntelyn lisäksi poliittinen väliintulo aiheuttaa vastaajien mukaan pankeille yhä enemmän kustannuksia ja rajoittaa pankkien toimintaa. Osa vastaajien merkittävimmistä huolista kohdistuu Eurooppaan, jossa kattavaa sääntelyä on ehdotettu ja viety käytäntöön sekä EU- että valtiotasolla. Sääntelyn tavoitteena on parantaa pankkien taloudellista turvallisuutta.

Kartoitus osoittaa kuitenkin myös, että pankkien pahimmat pelot ovat laantuneet ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen ja toimintaympäristö näyttää vihdoin muuttuvan pankeille hiukan suotuisammaksi.

Teknologiaan liittyy yhä enemmän riskejä

Riskilistalla kovassa nousussa on teknologia, joka on noussut sijalta 18 sijalle 4, pitkälti kyberrikollisuuden myötä. Kyseessä on ongelma, joka voi eräänkin vastaajan mukaan ”vain kasvaa” ja joka maksaa pankeille paljon sekä taloudellisesti että maineen menetyksenä. Teknologia huolettaa myös tukitoiminnoissa, sillä niiden teknologia alkaa vanheta eivätkä tukitoimintojen teknologiainvestoinnit ole kovinkaan korkealla pankkien prioriteettilistoilla.

Tutkimuksen mukaan pääoman saatavuus, likviditeetti, luoton laatu ja pankkialan eksoottisemmat tuotteet eivät kuitenkaan enää huoleta vastaajia samalla tavalla kuin ennen.

Vaikka luottamus makrotalousympäristöön on vahvistunut, kysely osoittaa silti, että euroalueen vakaus herättää yhä paljon huolta ja kehittyneet markkinat – eritoten Kiina, jossa pankkiala on kovassa paineessa – ovat myös vastaajien mielestä kasvavia riskitekijöitä pankkisektorille. Moni toivoo ja odottaa keskuspankkien setelirahoitusta virkistämään maailmantaloutta.

Tarkasteltaessa vastauksia alueittain näkyy, että huoli sääntelystä on vahvinta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasiassa ja Tyynenmeren alueella riskeiksi luettiin pikemminkin makrotalousympäristöön liittyvät riskitekijät ja riski korkotason rajuista muutoksista.