Tilintarkastusten arvostus korkealla – uudistuksille kuitenkin kysyntää

Tilintarkastus ja tilintarkastajien asiantuntijalausunnot vaikuttavat merkittävästi sijoittajien päätösten taustalla. Tilintarkastuksiin kaivattaisiin kuitenkin uudistumista jotta ne säilyttäisivät keskeisen asemansa luotettavana, arvostettuna ja päätöksentekoon olennaista tietoa tarjoavana tukena myös tulevaisuudessa, kertoo PwC:n teettämä kansainvälinen asiantuntijakysely.

PwC:n asiantuntijakysely toteutettiin yli sadalle sijoittajalle 11 eri maassa. Kyselyssä kartoitettiin sijoittajien näkemyksiä ja pyrittiin selvittämään, miten yritysten tilintarkastuksista saamaa arvoa saataisiin kasvatettua jatkossa.

”Ammattitaitoinen tilintarkastus vahvistaa markkinoiden luottamusta yritysten taloudellista raportointia kohtaan. Sijoittajien ja analyytikoiden mielipiteen kuuleminen tilintarkastusten merkityksestä ja kehityskohteista on tärkeää, vaikkei näiden tahojen kantaa usein julkisuudessa kuullakaan”, PwC Suomen tilintarkastus- ja muiden varmennuspalveluiden johtaja Mikko Nieminen sanoo.

Assurance today and tomorrow 2012

Kyselyn tulosten mukaan sijoittajat arvostavat tilintarkastukset sekä tilintarkastajien asiantuntijalausunnot tärkeiksi taustavaikuttajiksi sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Sijoittajat kokevat tilintarkastuksen uudistumisen tärkeänä asiana, ja kehitettävää löytyi myös asiakastarpeiden täyttämisessä. Yrityksen johdolla, tilintarkastuskomitealla ja tilintarkastajilla nähdään kaikilla olevan tärkeä asema tilintarkastusprosessin uudistamisessa. Uudistumisessa on kuitenkin kyse laadusta eikä määrästä.  Useat sijoittajat paljastivat ymmärtävänsä millaisia paineita lisätiedon vaatiminen tilintarkastusprosessista voisi aiheuttaa, kun tarkastusten laadun halutaan pysyvän nykyisellä korkealla tasolla.

Enemmistö ammattisijoittajista pitää tilintarkastajien ammattikuntaa riittävän itsenäisenä, mutta osa sijoittajista uskoo, että avoimempi ja säännöllisempi keskusteluyhteys parantaisi luottamusta entisestään. Ammattisijoittajia kiinnostavat myös markkinoiden liikkeisiin vaikuttavat mittarit, kuten esimerkiksi keskeiset toimialakohtaiset tunnusluvut, joita ei esitetä tilinpäätöksissä.

Lataa raportti Assurance today and tomorrow globaaleilta sivuiltamme.
 

Lisätietoja kyselystä:

Vuonna 2012 tehty asiantuntijakysely perustuu 104 sijoittajan kanssa tehtyihin syvähaastatteluihin 11 maassa. Tulokset analysoitiin seuraavan alueellisen jaottelun mukaan:

  • Aasian ja Tyynenmeren alue (Australia, Hongkong, Japani ja Uusi Seelanti)
  • Pohjois-Amerikka (Kanada ja Yhdysvallat)
  • Kehittyvät markkinat (Brasilia ja Intia)
  • Eurooppa (Ranska, Saksa ja Iso-Britannia)