Breakthrough innovation and growth

Innovatiivisimmat yritykset odottavat yli 60 prosentin kasvua seuraavien viiden vuoden aikana, selviää PwC:n kansainvälisestä tutkimuksesta (syyskuu 2013). Fokus on siirtynyt tuoteinnovaatioista uusien palveluiden kehittämiseen, uusiin liiketoimintamalleihin ja kumppaneiden kanssa yhdessä tarjottaviin ratkaisuihin sekä entistä sitouttavamman asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Kun tärkeimmäksi kasvun lähteeksi aikaisemmin nähtiin laajentuminen uusille markkinoille kuten Kiinaan, yritysjohtajat näkevät nyt suurimman kasvupotentiaalin tulevan innovaatioiden kautta.

Aikaisemmin innovaatiot yhdistettiin useimmiten telecom- ja teknologia-toimialaan, mutta aihe on tänä päivänä ajankohtainen lähes kaikilla toimialoilla terveydenhuollosta pankki- ja vakuutusalalle.
GlobaI innovation survey

”Yhä nopeammin muuttuva toimintaympäristö ja nykyisen liiketoiminnan kasvattamisen haasteellisuus pakottavat yrityksiä hakemaan uusia ratkaisuja. Samalla tämä on mahdollisuus löytää yhä innovatiivisempia kasvua tukevia liiketoimintamalleja ja -alueita. Nyt käynnissä olevien kustannusohjelmien ja uudelleenorganisoitumisten jälkeen kasvun mahdollisuuksia tunnistetaan monessa yrityksessä nykyisen liiketoiminnan ja tuotteiden ulkopuolelta. Tämä voidaan nähdä tapahtuvan jo nyt erityisesti perinteisen teollisuuden ja pankki- ja vakuutusalojen kohdalla, joilla markkinat on jaettu ja toimialat ovat ns. kypsässä vaiheessa", Pekka Pesonen PwC Suomen konsultointipalveluista sanoo.

Palveluiden kehittäminen on kuitenkin haastava tehtävä tuotepohjaiseen liiketoimintaan tottuneelle yritykselle. ”Teollisuustuotteiden valmistuksessa alan johtavilla yrityksillä liikevaihdosta 50 % tulee palveluista, toisella ääripäällä vain 5–10 %”, Pesonen toteaa.

Monella alalla eri toimijoiden tuotteet ovat lähes identtisiä ja uudet tuotteet vain korvaavat vanhoja. Näin on esimerkiksi vakuutusalalla – merkittävästi uudistuneita vakuutustuotteita ei juuri ole julkaistu. Toisaalta liikevaihdon kasvattamiseksi ei riitä enää vain uuden tuotteen kehittäminen, vaan tarjontaa on laajennettava tuotteen ympärille. Vakuutusyritys ei siis enää tavoittele uutta vakuutustuotetta, vaan pikemminkin parempaa asiakaspalvelua, uudenlaisia hinnoittelumalleja ja laajempaa asiakaskohtaista tarjontaa.

Innovaatiotoiminnan kehittyessä yritykset alkavat ajatella tuote- ja palvelukehitystä pikemminkin muuttuvana ja hallittavana kustannuksena kuin kiinteänä rasitteena. Kehittämällä tuote- ja palvelukehityksen toimintamalleja voidaan uusista tuotteista ja palveluista realisoituva liikevaihdon kasvu saavuttaa pienemmillä kehityskustannuksilla.

”Yhdellä asiakkaallamme on tavoitteena tuotekehitysajan lyhentäminen 50 %:lla, tuottavuuden lisääminen 20 %:lla ja näiden avulla tuloksen parantaminen 200 miljoonalla eurolla."

Esimerkkejä uusista ratkaisuista:

  • Energia-alan uusi palvelu: sähkön kulutusta ja hintaa voi seurata reaaliajassa, jolloin omaa kulutusta voi yrittää optimoida kustannusten suhteen
  • Vakuutusala: vakuutusyhtiö hoitaa vain ydintoiminnot kuten myynnin ja ulkoistaa kaiken muun, kuten korvaustoiminnan, asiakaspalvelun ja tukitoiminnot.
  • Terveydenhuolto: puhelin tai tabletti uutena henkilökohtaisena palvelukanavana terveydenhuollossa (mHealth), joka tavoittaa henkilön 24/7. mHealthin suurin potentiaali on hallittaessa kroonisia sairauksia, jotka vaativat yksilön terveyskäyttäytymisen muutosta.


Breakthrough innovation and growth -tutkimusta varten haastateltiin yli 1 700 johtajaa eri puolilla maailmaa. Suomalaisia yrityksiä oli mukana 17. Lisätietoa tutkimuksen tuloksista löydät täältä.