2014 State of the Internal Audit Profession Study

PwC:n vuosittain tekemässä kansainvälisessä sisäisen tarkastuksen tilaa käsittelevässä selvityksessä todetaan, että sisäiseltä tarkastukselta voi odottaa entistä enemmän arvoa liiketoiminnalle, kun tavoitteet on tarkasti määritelty ja osaaminen sekä resurssit ovat oikein mitoitetut. Toisaalta epätarkasti määritellyt tai epäselvästi kommunikoidut tavoitteet voivat aiheuttaa yrityksen sisäisissä sidosryhmissä tyytymättömyyttä.

Sisäisessä tarkastuksessa ei pitäisi enää tyytyä perinteiseen tarkastussuunnitelmien toimeenpanoon ja varmistamiseen, vaan pyrkiä entistä enemmän tukemaan strategista liiketoiminnan ohjaamista. Lähes 70 % selvitykseen osallistuneista tarkastusjohtajista ja ylimmän johdon tai hallituksen jäsenistä katsoi, että sisäisestä tarkastuksesta on yritykselle enemmän hyötyä neuvonantajan kuin pelkän varmentajan roolissa.

Luottamuksen ansaitsemiseksi on pyrittävä varmistumaan siitä, että sisäisen tarkastuksen tavoitteet on ymmärretty kaikkialla organisaatiossa samoin ja että ne ovat oikealla tasolla osaamiseen nähden. Osaamista tulee päivittää koko ajan ja tavoitteita arvioida uudelleen - muutoin sidosryhmien jatkuvasti päivittyviin vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan niin, että siitä on hyötyä liiketoiminnalle.

Kyselyyn vastasi 1 900 sisäisen tarkastuksen ammattilaista ja johdon edustajaa 24 toimialalta yhteensä 37 maasta.