2012 State of the Internal Audit Profession Study

Yritykset odottavat sisäiseltä tarkastukselta lisääntyvää osallistumista riskien tunnistamiseen ja hallintaan

Nyt kahdeksannen kerran tehty vuosittainen sisäistä tarkastusta koskeva tutkimus keskittyy tällä kertaa sisäisen tarkastuksen yhä korostuvaan merkitykseen yritysten riskien hallinnassa.

Keskeisiä tuloksia:

  • Useimmat tutkimukseen osallistuneet olivat sitä mieltä, että heidän yrityksensä kohtaa enemmän riskejä kuin koskaan ja niiden seuraukset tuntuvat aikaisempaa nopeammin.
  • Parhaiten menestyvien yritysten tarkastussuunnitelmat pohjautuvat kokonaisvaltaiseen, koko yrityksen kattavaan riskianalyysiin. Tutkimuksen mukaan 45 %:ssa organisaatioista ei näin vielä ole.
  • Sisäisiltä tarkastajilta odotetaan kattavampaa ja syvällisempää roolia alati muuttuvassa riskiympäristössä mm. tietoturvan ja viranomaissäätelyn osalta.
  • Suurin osa vastaajista nimesi organisatoriset ja kulttuurisidonnaiset tekijät yleisemmiksi esteiksi siihen, ettei sisäinen tarkastus pysty vastaamaan sidosryhmien lisääntyviin vaatimuksiin. Seuraavina tulivat sisäisen tarkastuksen resurssien vähyys ja asiantuntemuksen puute.

2012 State of the Internal Audit Profession Study

Lataa 2012 State of the Internal Audit Profession Study (pdf 1,5 mb)

The 2012 State of the Internal Audit Profession Survey -tutkimukseen osallistui yli 1 530 vastaajaa 16 toimialalta 64 maasta. Tänä vuonna vastaajina oli ensimmäisen kerran sisäisten tarkastajien lisäksi myös talousjohtajia, tarkastusvaliokuntien jäseniä ja toimitusjohtajia sekä muiden sidosryhmien edustajia, joilta kysyttiin sisäisen tarkastuksen roolista organisaatiossa ja sen mahdollisuuksista tukea yritysten riskienhallinnan toimintoja.