Avoin raportti -kilpailu

Onko yhdistyksesi tai säätiösi raportointi avointa ja läpinäkyvää?
Onko toiminnan tavoitteet kerrottu selkeästi ja eri sidosryhmien intressit huomioitu raportoinnissa?

Jos etsit vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, ilmoittaudu mukaan järjestämäämme Avoin raportti -kilpailuun. Haluamme olla mukana kannustamassa kolmannen sektorin toimijoita raportoimaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti.
 
Avoin raportti

Kenelle kilpailu on tarkoitettu

Toivotamme kilpailuun mukaan kaikki aatteelliset yhteisöt, yhdistykset ja säätiöt. Erityisesti odotamme saavamme kilpailijoita niistä yhdistyksistä ja säätiöistä, jotka hankkivat varoja keräyksin, rahoittavat toimintaansa avustuksin tai jakavat apurahoja ja palkintoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Toivomme osallistujiksi myös julkisoikeudellisia yhdistyksiä sekä kansalaisjärjestöjä.
 

Arvioinnin kohde

Vuoden 2014 arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2013 laaditut julkiset raportit, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan sidosryhmilleen. Raportti voi olla nimeltään esimerkiksi vuosikertomus tai vuosikatsaus, tilinpäätös tai toimintakertomus. Raportista tulisi riittävässä määrin käydä ilmi toiminnan lisäksi myös toiminnan rahoitus ja järjestön taloudellinen asema. Arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota kilpailun tavoitteiden kannalta keskeiseen sisältöön yhdistyksen tai säätiön internetsivuilla.

Kilpailusarjojen voittajaraportit valitaan PwC:n aatteellisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä yhteiskuntavastuuraportoinnin asiantuntijoiden laatiman ja kilpailun raadin vahvistaman kriteeristön perusteella.
 

Palkinto

Kilpailun palkintona on positiivinen julkisuus ja 15 000 euroa. Palkintosumma jaetaan kilpailusarjojen voittajien kesken. Lisäksi raportin sisällöstä on mahdollista saada arvokasta palautetta asiantuntijoiltamme.
 

Kilpailun raati

Kilpailun voittajat valitsee PwC:n ulkopuolinen, riippumaton raati. Raadin jäsenet vuonna 2014 olivat Raimo Hakola, Matti Honkala (pj), Johannes Koroma, Heikki Lehmusto ja Leena Niemistö. Voittajat julkistettiin 13.11.2014 pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa.